KKA
Liput

Uutisia


1.3.2012 10.19

Poliisiammattikorkeakoulu läpäisi auditoinnin hyväksytysti

Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) on auditoinut Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) laadunvarmistusjärjestelmän, ja korkeakoulu on läpäissyt auditoinnin hyväksytysti.

 

Auditointiryhmä toteaa, että Polamk on luonut, kuvannut ja toimeenpannut strategiaan ja toiminnanohjaukseen selkeästi kytkeytyvän laadunvarmistusjärjestelmän, joka kattaa suuren osan korkeakoulun toiminnoista. Laadunvarmistuksen keskeisimmiksi menettelyiksi on nimetty palautejärjestelmät, itsearviointi ja prosessien kehittäminen. Prosessien kuvaaminen on auttanut henkilökuntaa sitoutumaan toiminnan kehittämiseen ja jämäköittänyt johtamista. Polamkin selkeä vahvuus on koulutuksen ja työelämän kiinteä yhteys. Henkilökunnan systemaattinen osallistuminen työelämäkiertoon, opiskelijoiden työharjoittelu sekä tiivis yhteistyö poliisihallinnon yksiköiden kanssa varmistavat ajankohtaisen työelämätietouden siirtymisen tehokkaasti korkeakoulun toimintaan. Tutkimus- ja kehittämisosaston sidosryhmäyhteistyö on systemaattista. Perustana on kattava sidosryhmäkartoitus, joka tulisi laajentaa koskemaan koko Polamkia.

 

Auditointiryhmä esittää Polamkille muun muassa seuraavia kehittämissuosituksia:

- Koulutuksen ja tutkimuksen välistä vuorovaikutusta tulisi lisätä ja hyödyntää suunnitelmallisemmin. Toimintaympäristöanalyysin käyttöä koulutuksen suunnittelussa tulisi vahvistaa.

- Polamkin toiminnasta on tunnistettavissa useita yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen prosesseja. Näiden suunnitelmallista johtamista ja laadunvarmistusta tulisi kehittää. Polamkia koskevia säädöksiä kehitettäessä yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus tulisi huomioida nykyistä paremmin.

- Polamkin yhteiset tuki- ja palvelutoiminnot eivät hahmotu laadunvarmistusjärjestelmässä selkeänä kokonaisuutena. Toimintojen ja prosessien nimeämistä ja kuvaamista tulee täsmentää ja tukipalvelukokonaisuuden linkitystä laadunvarmistusjärjestelmään kirkastaa. Myös tukipalvelujen kokonaisvastuu kaipaa selkiyttämistä.

- Opiskelijoiden rooli laatutyössä ja erilaisissa työryhmissä olisi hyvä virallistaa ja kuvata se toimintakäsikirjassa ja ohjesäännössä.

- Laadunvarmistusjärjestelmä ei tue riittävästi ruotsin- ja englanninkielistä viestintää eikä strategisia linjauksia. Ruotsin- ja englanninkielisen laadunvarmistusaineiston kehittäminen tukisi kansainvälistä yhteistyötä.

 

Korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttamien suomalaisten korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointien ensimmäinen kierros vuosina 2005-2011 on päättymässä. Keskeinen tavoite on ollut tukea korkeakouluja niiden kehittäessä laadunvarmistusjärjestelmiään vastaamaan eurooppalaisen laadunvarmistuksen periaatteita ja osoittaa, että Suomessa toimii pätevä ja johdonmukainen kansallinen ja korkeakoulutasoinen laadunvarmistus. Auditointien yksi tavoite on siten myös vaikuttaa suomalaisten korkeakoulujen kilpailukykyyn globaaleilla koulutusmarkkinoilla. Kansallisena tavoitteena on koota ja välittää laadunvarmistuksen hyviä käytänteitä, edistää niiden leviämistä korkeakoululaitoksessa ja siten kehittää korkeakoulutusta kokonaisuudessaan.

 

Lisätietoja:
- Auditointiryhmän puheenjohtaja, kehitysjohtaja Eero Pekkarinen, eero.pekkarinen(at)tokem.fi, puh. 0400 690966

- Erikoissuunnittelija Kirsi Mustonen, KKA, kirsi.mustonen(at)minedu.fi, puh. 040 701 7956

- Hallinnollinen avustaja Arja Bilund, KKA, auditointiraportin tilaukset, puh.(09)1607 6913,

arja.bilund(at)minedu.fi

 


Palaa otsikoihinLiity postituslistalle

Etunimi :
Sukunimi :
Sähköposti *:Yhteystiedot

Korkeakoulujen arviointineuvosto
PL 133 (Meritullinkatu 1), 00171 HELSINKI
finheec@minedu.fi
etunimi.sukunimi@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu