KKA
Liput

Uutisia


2.3.2012 10.30

Varhaiskasvatuksen koulutuksen arviointi käynnistyy

 

Arvioinnin suunnitteluryhmä nimetty

 

Kansallinen varhaiskasvatuksen koulutuksen arviointi toteutetaan vuosina 2012-2013 Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) ja Koulutuksen arviointineuvoston (KAN) yhteisarviointina. Arviointi kohdentuu yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä toisella asteella toteutettavaan varhaiskasvatuksen koulutukseen. Arvioinnin suunnittelua varten neuvostot ovat nimenneet yhteisen 8-henkisen suunnitteluryhmän helmikuussa 2012. Ryhmään on nimetty seuraavat henkilöt:

                              

   • Professori Hannele Niemi, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja)
   • Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, Lapsiasiavaltuutetun toimisto
   • Apulaisrehtori Pirkko Hammarén, Jyväskylän kristillinen opisto
   • Kehitysjohtaja Päivi Jaatinen, Satakunnan ammattikorkeakoulu
   • Professori Kirsti Karila, Tampereen yliopisto
   • Varhaiskasvatusjohtaja Arto Lamberg, Oulun kaupunki
   • Edunvalvontasihteeri Jussi-Pekka Rode, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry.
   • Lehtori Tuula Sivén, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos

 

Suunnitteluryhmän jäsenillä on monipuolista asiantuntemusta ja kokemusta arvioinnista, varhaiskasvatuksen koulutuksesta ja sen kehittämisestä sekä tutkimuksesta. Suunnitteluryhmän tehtävänä on laatia projektisuunnitelma, josta ilmenevät arvioinnin tavoitteet, sisällöt ja toteutustavat. Arvioinnin toteutusta varten KKA ja KAN nimeävät myöhemmin yhteisen arviointiryhmän.

 

Arvioinnin taustaa

 

Arvioinnin taustana on Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan alaisena toimineen Varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin valmisteluryhmän esitys varhaiskasvatusalan koulutuksen valtakunnalliseksi arvioimiseksi (STM:n selvityksiä 2009:29). Valmisteluryhmä esitti tuolloin varhaiskasvatuksen koulutuksen arviointia toteutettavaksi Korkeakoulujen arviointineuvoston ja Koulutuksen arviointineuvoston yhteistyönä.

 

Valmisteluryhmä esitti raportissaan, että varhaiskasvatusalan koulutukset

arvioitaisiin kokonaisuutena. Valmisteluryhmän mukaan arvioinnin keskeisenä tavoitteena olisi tuottaa kokonaiskuva ja tietoa varhaiskasvatuksen koulutuksen tilasta, eri koulutusten vahvuuksista ja kehittämishaasteista suhteessa varhaiskasvatustyön kehittyviin ja muuttuviin osaamisvaatimuksiin. Arvioinnin tuottamaa tietoa voitaisiin suunnata varhaiskasvatuksen koulutusten laadun kehittämiseen ja koulutusten uudistamiseen.

 

Lisätietoja arvioinnista

 

Erikoissuunnittelija Kirsi Mustonen

Korkeakoulujen arviointineuvosto

Meritullinkatu 1 (PL 133), 00171 Helsinki

Sposti: kirsi.mustonen@minedu.fi

Puh. (09) 1607 6916 tai Gsm 040 701 7956

 

Pääsihteeri Pasi Reinikainen

Koulutuksen arviointineuvosto

PL 35 (Keskussairaalantie 2), 40014 Jyväskylän yliopisto

Sposti: pasi.reinikainen@jyu.eval.fi

Puh. 0400 248 150


Palaa otsikoihinLiity postituslistalle

Etunimi :
Sukunimi :
Sähköposti *:Yhteystiedot

Korkeakoulujen arviointineuvosto
PL 133 (Meritullinkatu 1), 00171 HELSINKI
finheec@minedu.fi
etunimi.sukunimi@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu