KKA
Liput

Uutisia


8.5.2012

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan ohjausta ja rahoitusta vahvistettava

Korkeakoulujen arviointineuvoston asettama kansainvälinen arviointiryhmä on julkaissut raporttinsa suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta (TKI). Arviointiryhmän näkemyksen mukaan ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan ohjausta, lainsäädäntöä ja rahoitusta on vahvistettava huomattavasti.

 

Ammattikorkea­koulujen TKI-toiminnan rahoitus on sirpaleista, ja siitä puuttuu läpinäkyvyys. Lisäksi rahoituksen tasoa voidaan kokonaisuutena pitää liian alhaisena. Merkittävimmille suomalaisille tutkimusrahoittajille, TEKESille ja Suo­men akatemialle, ei ole osoitettu selvää roolia TKI-toiminnan rahoituksessa, joka osaltaan tukisi koko sektorin jatkokehitystä. Olisi myös hyvin tärkeää antaa ammattikorkeakoulusektorille selvä signaali TKI-toiminnan jat­kokehityksen poliittisesta merkityksestä.

 

TKI-toiminnassa olisi löydyttävä strateginen tasapaino koulutuksellisen välineen ja toisaalta itsenäisen tie­teellisen toiminnan välillä. Myös ylemmän AMK-tutkinnon asemaa TKI-toiminnan kokonaisuudessa tulisi sel­vittää tarkemmin. Henkilökunnan koulutuksessa ja urasuunnittelussa tulisi nykyistä selvemmin priorisoida ja korostaa TKI-taitoja, -valmiuksia ja -tietoja. Vaikka kansainvälistymiseen onkin luotu varsin vahva strateginen painotus, TKI-toiminnan kansainvälistymistä ei stimuloida tehokkaalla tukirakenteella. Arviointiryhmä esittää kansallisen tu­kimekanismin perustamista kansainvälisten TKI-rahoitushakemuksien kehittämiseksi. Ammattikorkeakoulujen TKI-tarjonnan ja -osaamisen tulisi lisäksi olla näkyvämmin esillä alueellaan.

 

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan varhaisesta kehitysvaiheesta johtuen indikaattoreita tulisi hyödyn­tää toiminnasta oppimisen ja kehittämisen apuvälineenä, ei laskentaan tai rankaisuun. Lisäksi olisi eduksi hyö­dyntää kansainvälisten, lähinnä eurooppalaisten, tunnuslukuprojektien työtä suunnittelussa. Indikaattoreiden kehittämiseen ja luotettavan datan keräämiseen liittyvää raakaa työtä ei tulisi aliarvioida.

 

Arviointiryhmän puheenjohtajana toimi professori Peter Maassen Oslon yliopistosta. Ryhmän muut ulkomaiset jäsenet olivat Jack Spaapen Alankomaiden kuninkaallisesta tiede- ja taideakatemiasta ja Roswitha Wiedenhofer FH Joanneum -ammattikorkeakoulusta Itävallasta. Suomalaiset jäsenet olivat Outi Kallioinen Lahden ammattikorkeakoulusta, Päivi Keränen SAMOK ry:stä ja Markku Penttinen Junttan Oy:stä.


Arviointiraportti on ladattavissa KKA:n verkkosivujen Julkaisut-osiossa.

 

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Matti Kajaste

etunimi.sukunimi@minedu.fi

p. 050-550 5763


Palaa otsikoihinLiity postituslistalle

Etunimi :
Sukunimi :
Sähköposti *:Yhteystiedot

Korkeakoulujen arviointineuvosto
PL 133 (Meritullinkatu 1), 00171 HELSINKI
finheec@minedu.fi
etunimi.sukunimi@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu