KKA
Liput

Uutisia


27.3.2009

Jyväskylän yliopisto läpäisi auditoinnin hyväksytysti

Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) on auditoinut Jyväskylän yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän ja yliopisto on läpäissyt auditoinnin hyväksytysti.  KKA päätti kokouksessaan 26.3.2009 auditointiryhmän esitykseen ja auditointiraporttiin perustuen, että Jyväskylän yliopisto täyttää laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudelle ja perustehtävien laadunvarmistukselle asetetut kriteerit.  Auditointi on voimassa kuusi vuotta.

 

Auditointiryhmä toteaa raportissaan, että Jyväskylän yliopiston laadunvarmistusjärjestelmä ja siihen liittyvät menettelytavat kattavat kaikki yliopiston perustehtävät, johtamisen sekä hallinto- ja tukipalvelut muodostaen toimivan kokonaisuuden. Yliopiston strateginen johto on sitoutunut korkeaan laatukulttuuriin, laadunvarmistusjärjestelmään ja sen edelleen kehittämiseen. Tutkimuksen strategisen ohjauksen laadunvarmistus on edistynyttä. Tutkimuksen laadunvarmistus rakentuu hyville periaatteille, joita ovat vahvuuksien tunnistaminen ja palkitsevuus, kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen tukeminen sekä selkeä viestintä. Tutkintotavoitteisen koulutuksen laadullisen kehittämisen vastuut on määritelty kattavasti, mikä toimeenpantuna mahdollistaa koulutuksen kokonaisvaltaisen kehittämisen.

 

Auditointiraportti sisältää myös kehittämissuosituksia. Auditointiryhmä esittää, että yliopiston tulisi jatkaa laatutyön jalkauttamista ja integrointia osaksi yliopistoarjen toimintoja sekä hioa laadunvarmistusjärjestelmäänsä siten, että se koetaan hyödylliseksi eikä järjestelmästä tule liian kuormittava. Koulutusbarometrin kehittämissuunnitelma on tarpeen toteuttaa koulutuksen laadunvarmistuksen tukemiseksi siten, että tuloksellisuus- ja vaikuttavuusmittarit vastaavat myös koulutukselle asetettuja laadullisia tavoitteita perus- ja jatkotutkintojen osalta. Lisäksi tutkimuksen prosessikuvauksia ja ohjeistusta tulisi kehittää siten, että ne palvelevat tutkimushankkeiden suunnittelua, resurssien hakemista, ohjausta, raportointia ja vaikuttavuuden analysointia.

 

Auditointiryhmän mukaan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tahtotila tulisi selkiyttää esimerkiksi siten, että yliopisto linjaa keskeiset valtakunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset yhteiskunnalliset tehtävänsä. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen mittarit yleensä ja erityisesti laadulliset indikaattorit vaativat kehittämistä. Tuki- ja palvelutoimintojen laadunvarmistusta kannattaisi kehittää kokonaisuuksina ja erityisesti integroituneena perustoimintojen odotuksiin. Jatko-opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia laadunvarmistukseen tulisi kehittää entistä systemaattisimmiksi.

 

Korkeakoulujen arviointineuvosto on toteuttanut syksystä 2005 lähtien korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointeja. Kaikki suomalaiset korkeakoulut on tarkoitus auditoida vuoden 2011 loppuun mennessä. Auditoinnissa arvioidaan, miten laadunvarmistusjärjestelmä tukee korkeakoulun johtamista sekä koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laadun kehittämistä. Laadunvarmistusjärjestelmien auditointi on osa kansallista korkeakoulujen laadunvarmistusta ja liittyy Euroopan korkeakoulutusalueen luomiseen. Auditointien tavoitteena on tukea korkeakouluja niiden kehittäessä järjestelmiään vastaamaan eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita.

 

Lisätietoja:
- auditointiryhmän pj, laatujohtaja Helka Urponen, puh. 016-3412940, helka.urponen(at)ulapland.fi
- projektisuunnittelija Kirsi Hiltunen (KKA), puh. (09) 1607 6918, kirsi.hiltunen(at)minedu.fi
- osastosihteeri Arja Bilund (KKA) (auditointiraportin tilaukset), puh. (09) 1607 6913,

arja.bilund(at)minedu.fi

 

Auditointiraportti:

 

http://www.kka.fi/files/733/KKA_0809.pdf


Palaa otsikoihinLiity postituslistalle

Etunimi :
Sukunimi :
Sähköposti *:Yhteystiedot

Korkeakoulujen arviointineuvosto
PL 133 (Meritullinkatu 1), 00171 HELSINKI
finheec@minedu.fi
etunimi.sukunimi@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu