KKA
Liput

Uutisia


28.3.2012 15.21

Oulun seudun ammattikorkeakoulu läpäisi auditoinnin hyväksytysti

Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) on auditoinut Oulun seudun ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän ja ammattikorkeakoulu on läpäissyt auditoinnin hyväksytysti.

 

Auditointiryhmä toteaa, että Oulun seudun ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä kattaa kaikki korkeakoulun perustehtävät. Korkeakoulun johto on sitoutunut laadunvarmistusjärjestelmän kehittämiseen ja viimeisen kahden vuoden aikana tehty mittava työ antaa hyvän pohjan järjestelmän jatkokehittämiselle. Avoin toimintatapa tukee korkeakoulun laatukulttuurin kehittämistä. Opiskelijat tiedostavat hyvin roolinsa palautteen antajina ja kokevat pystyvänsä aidosti vaikuttamaan koulutusohjelmien kehittämiseen. 

 

Auditointiraportti sisältää myös kehittämissuosituksia. Korkeakoulu on tunnistanut, että yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja sidosryhmätoiminta ovat yksi kriittisistä menestystekijöistä. Tämä edellyttäisi kaiken sidosryhmätoiminnan kattavaa laadunvarmistusta, kuten seuranta-, arviointi- ja kehittämistoiminnan systematisointia. Tukipalvelujen kokonaisuuden hahmottumiseksi korkeakoulun voisi olla hyödyllistä harkita kaikki tukipalvelut kattavan arviointi- ja palautekäytännön kehittämistä.

Korkeakoulujen arviointineuvosto päätti kokouksessaan 28.3.2012 auditointiryhmän esitykseen ja auditointiraporttiin perustuen, että Oulun seudun ammattikorkeakoulu täyttää laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudelle ja perustehtävien laadunvarmistukselle asetetut kriteerit. Auditointi on voimassa kuusi vuotta.

 

Korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttamien suomalaisten korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointien ensimmäinen kierros vuosina 2005-2011 on päättymässä. Keskeinen tavoite on ollut tukea korkeakouluja niiden kehittäessä laadunvarmistusjärjestelmiään vastaamaan eurooppalaisen laadunvarmistuksen periaatteita ja osoittaa, että Suomessa toimii pätevä ja johdonmukainen kansallinen ja korkeakoulutasoinen laadunvarmistus. Auditointien yksi tavoite on siten myös vaikuttaa suomalaisten korkeakoulujen kilpailukykyyn globaaleilla koulutusmarkkinoilla. Kansallisena tavoitteena on koota ja välittää laadunvarmistuksen hyviä käytänteitä, edistää niiden leviämistä korkeakoululaitoksessa ja siten kehittää korkeakoulutusta kokonaisuudessaan.

 

 

Lisätietoja:
Auditointiryhmän puheenjohtaja

laatu- ja palvelujohtaja  Marjo Nykänen, marjo.nykanen(at)mamk.fi, puh. 040 5211 817


Korkeakoulujen arviointineuvosto

pääsuunnittelija Marja-Liisa Saarilammi, marja-liisa.saarilammi(at)minedu.fi, puh. 040 5613 978

 

Osastosihteeri Arja Bilund (auditointiraportin tilaukset), puh.(09)1607 6913,

arja.bilund(at)minedu.fi


KKA 0512 (pdf) (1.9 MB)

 

 


Palaa otsikoihinLiity postituslistalle

Etunimi :
Sukunimi :
Sähköposti *:Yhteystiedot

Korkeakoulujen arviointineuvosto
PL 133 (Meritullinkatu 1), 00171 HELSINKI
finheec@minedu.fi
etunimi.sukunimi@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu