KKA
Liput

Uutisia


28.3.2012 15.29

Tampereen yliopisto ei läpäissyt uusinta-auditointia

Korkeakoulujen arviointineuvosto päätti kokouksessaan 9.11.2008 auditointiryhmän esitykseen ja auditointiraporttiin perustuen, että Tampereen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmässä on oleellisia puutteita suhteessa auditointikriteereihin. Päätös edellytti uusinta-auditointia.

 

Uusinta-auditointi kohdistui kolmeen Korkeakoulujen arviointineuvoston vuosille 2008-2011 laatiman auditointikäsikirjan mukaiseen auditointikohteeseen:

1. Laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden sekä vastuiden määrittely ja dokumentaatio

2. Laadunvarmistusjärjestelmän toiminnan seuranta, arviointi ja jatkuva kehittäminen

3. Laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuus

 

Uusinta-auditoinnin tavoitteena on arvioida, miten korkeakoulu on edennyt laadunvarmistusjärjestelmänsä kehittämisessä kehittämistarpeiden osalta. Laadunvarmistusjärjestelmän on uusinta-auditoinnissa tarkasteltavilta osa-alueiltaan oltava kriteeristön perusteella vähintään vaiheessa 'kehittyvä'.

 

Uusinta-auditointi perustui korkeakoulun ennalta toimittamaan uusinta-auditointiaineistoon ja uusinta-auditointiryhmän vierailuun, joka tehtiin Tampereen yliopistoon 22.11.2011.

 

Tampereen yliopiston laatujärjestelmänä toimii johtamisjärjestelmä ja toiminnanohjaus. Johtamisjärjestelmä ja toiminnanohjaus on sinällään selkeä kokonaisuus, mutta käytössä olevat laadunvarmistuksen menettelytavat sisältyvät vain osin tähän järjestelmään. Laatujärjestelmä on kokonaisuutena pirstaleinen, ja sen vaikuttavuus yliopiston toiminnan laadun kehittämiseen jää suurelta osin epäselväksi. Yliopiston mukaan uusia toiminnanohjauksen, johtamisen ja laadunvarmistuksen menettelyjä otetaan vielä käyttöön.

 

Laatujärjestelmän tavoitteiden määrittely on puutteellista. Laadunvarmistuksen toimintoja on määritelty vain osittain, eikä niistä ei ole systemaattista kuvausta. Vuoden 2008 auditoinnin jälkeen Tampereen yliopiston kollektiivisesta vastuusta on siirrytty enemmän johtajien vastuisiin. Henkilöstön ja opiskelijoiden vastuita ei ole määritelty, vaikka yliopisto pitää heidän rooliaan laadunvarmistuksessa keskeisenä. Vastuunjaon toimivuudesta ei ole kaikin osin näyttöä. Laadunvarmistusjärjestelmän dokumentaatio on hajanainen, suppea ja käytettävyydeltään heikko.

 

Tampereen yliopisto on kuvannut sisäisen auditoinnin laatujärjestelmän kehittämisen välineenä, mutta sitä ei ole vielä käytetty. Yliopisto tunnistaa johtamisjärjestelmän ja toiminnanohjauksen yksittäisiä menettelytapoja, joilla järjestelmää kehitetään, mutta niitä ei ole kuvattu systemaattisesti eikä niiden vaikuttavuutta ole arvioitu. Laatujärjestelmän toiminnan seuranta-, arviointi- ja kehittämismenetelmät eivät hahmotu kokonaisuutena, eikä niitä ole dokumentoitu systemaattisesti ja ymmärrettävästi.

 

Johtamisjärjestelmän ja toiminnanohjauksen uudistus on saanut myönteisen vastaanoton kaikilta yliopiston toimijaryhmiltä. Tämä antaa erinomaisen pohjan luoda juuri Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmän ja toiminnanohjauksen kanssa yhteensopiva, mutta samalla laadunvarmistuksen kannalta läpinäkyvä laatujärjestelmä.

 

Korkeakoulujen arviointineuvosto totesi uusinta-auditointiryhmän esitykseen ja uusinta-auditointiraporttiin perustuen, että Tampereen yliopisto ei ole selvästi edennyt laatujärjestelmänsä kehittämisessä välttämättömien kehittämistarpeiden osalta, eikä laatujärjestelmä ole uusinta-auditoinnissa tarkasteltavilta osa-alueiltaan kriteeristön perusteella vähintään vaiheessa ”kehittyvä”. Tällä perusteella Korkeakoulujen arviointineuvosto päätti kokouksessaan 28.3.2012, että Tampereen yliopisto ei läpäise uusinta-auditointia.

 

Lisätietoa

- Uusinta-auditointiryhmän puheenjohtaja, professori Turo Virtanen, Helsingin yliopisto, turo.virtanen[at]helsinki.fi, 050-317 5079
- Pääsuunnittelija, KKA, sirpa.moitus[at]minedu.fi, tel. 040-7798 813

 

Raportti

KKA 0412 (pdf) (1000.4 KB)


Palaa otsikoihinLiity postituslistalle

Etunimi :
Sukunimi :
Sähköposti *:Yhteystiedot

Korkeakoulujen arviointineuvosto
PL 133 (Meritullinkatu 1), 00171 HELSINKI
finheec@minedu.fi
etunimi.sukunimi@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu