KKA
Liput

Uutisia


24.5.2012 16.18

Yrkeshögskolan Novia läpäisi auditoinnin hyväksytysti

Korkeakoulujen arviointineuvosto on toteuttanut Yrkeshögskolan Novian auditoinnin ja on myöntänyt korkeakoululle laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 24.5.2012 alkaen. Yrkeshögskolan Novian laatujärjes­telmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit, ja järjestelmä vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

 

Auditoinnin kohteena oli Yrkeshögskolan Novian laatujärjestelmä, jonka korkeakoulu on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Auditointiryhmä piti laatujärjestelmän keskeisinä vahvuuksina:

 

  • Laatujärjestelmän menettelytavat muodostavat henkilöstölle yhtenäiset kehykset ja työskentelytavat ja tukevat tasavertaista kohtelua. Yrkeshögskolan Novia on onnistunut luomaan avoimen hengen ja positii­visen suhtautumisen laatujärjestelmään sekä integroimaan menettelytavat yksiköihinsä ja ohjelmiinsa, ei ainoastaan toiminnan tueksi vaan integroiduksi osaksi jokapäiväistä työtä.
  • Koulutusohjelmilla ja yksiköillä on hyvin läheiset yhteydet alueen työelämään; yhteistyö ja vaihto on tiivis­tä. Tämän ansiosta yhteistyökumppanit osallistuvat korkeakoulun toiminnan ja opetuksen kehittämiseen.
  • Yrkeshögskolan Novia on luonut toimivia mekanismeja kestävän kehityksen, etenkin sen ympäristönäkö­kulman, sisällyttämiseksi läpäisevänä teemana suurimpaan osaan toimintaansa. Eri toimijat ovat sitoutu­neita ja vaikuttavat kestävän kehityksen kehittämiseen aktiivisesti järjestelmällisen laatutyön kautta.

 

Yrkeshögskolan Novialle esitetään mm. seuraavia kehittämissuosituksia:

  • Palautteen tuloksista ja sen perusteella tehtävistä toimenpiteistä tiedottamisen tulisi olla yhtenäisempää ja läpinäkyvämpää. Tällä tavoin eri sidosryhmien osallistuminen laatujärjestelmän kehittämiseen voitaisiin varmistaa myös tulevaisuudessa.
  • Työelämäyhteistyön, strategisten kumppanuuksien ja ulkopuolisten sidosryhmäyhteyksien hallinnoinnin järjestelmällisyyttä voisi kehittää. Tämä varmistaisi sen, että johto ohjaa toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.
  • Menestyksen jatkuvuuden takaamiseksi suositellaan, että korkeakoulu kehittää ja yksinkertaistaa laatujär­jestelmää siten, että se räätälöidään tieto-organisaatiolle. Enemmän huomiota voisi kiinnittää siihen, että järjestelmä kannustaa aktiiviseen innovaatiotoimintaan ja organisaation oppivuuteen.

Auditointiraportti:


KKA 0812 (pdf) (1.6 MB)

 

Lisätietoja:


Auditointiryhmän puheenjohtaja

Rehtori Jouko Paaso, jouko.paaso(at)oamk.fi, puh. 010 27 23819


Korkeakoulujen arviointineuvosto

Pääsuunnittelija Karl Holm, karl.holm(at)minedu.fi, puh. 020953 30112

 

Hallinnollinen avustaja Arja Bilund (auditointiraportin tilaukset), arja.bilund(at)minedu.fi, puh. 02953 30072


Palaa otsikoihinLiity postituslistalle

Etunimi :
Sukunimi :
Sähköposti *:Yhteystiedot

Korkeakoulujen arviointineuvosto
PL 133 (Meritullinkatu 1), 00171 HELSINKI
finheec@minedu.fi
etunimi.sukunimi@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu