KKA

Audit of the Quality Assurance System of the Helsinki School of Economics

Publikation KKA 1008
Namn Audit of the Quality Assurance System of the Helsinki School of Economics
Författare Mikko Luoma, Hans-Dieter Daniel, Bente Kristensen, Anneli Pirttilä, Lauri Vaisto, Staffan Wahlén, Kirsi Mustonen & Hannele Seppälä
Språk englanti
Publicerad 2008

Tillbaka till publikationernaKontaktuppgifter

Rådet för utvärdering av högskolorna
PB 133 (Sjötullsgatan 1), FIN-00171 HELSINGFORS, FINLAND
finheec@minedu.fi
förnamn.efternamn@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu