KKA

Auditering av Svenska yrkeshögskolans kvalitetssäkringssystem

Publikation KKA 1406
Namn Auditering av Svenska yrkeshögskolans kvalitetssäkringssystem
Författare Kaj Malm, Hans Lavonius, Petra Nystén, Nina Santavirta & Solveig Cornér
Språk svenska
Publicerad 2006

Tillbaka till publikationernaKontaktuppgifter

Rådet för utvärdering av högskolorna
PB 133 (Sjötullsgatan 1), FIN-00171 HELSINGFORS, FINLAND
finheec@minedu.fi
förnamn.efternamn@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu