KKA

Verksamhetsplan för åren 2004-2007 för Rådet för utvärdering av högskolorna

Publikation KKA 0104Vruotsi
Namn Verksamhetsplan för åren 2004-2007 för Rådet för utvärdering av högskolorna
Författare KKA
Språk svenska
Publicerad 2004

Tillbaka till publikationernaKontaktuppgifter

Rådet för utvärdering av högskolorna
PB 133 (Sjötullsgatan 1), FIN-00171 HELSINGFORS, FINLAND
finheec@minedu.fi
förnamn.efternamn@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu