KKA

Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola

Publikation KKA 1011
Namn Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola
Författare Anneli Pirttilä, Carin Olausson, Joni Autio, Marina Kinnunen, Arild Raaheim, Kim Östman & Karl Holm
Språk svenska
Publicerad 2011
Klassifikation / teman Yrkeshögskolor, ja Svenska

Tillbaka till publikationernaKontaktuppgifter

Rådet för utvärdering av högskolorna
PB 133 (Sjötullsgatan 1), FIN-00171 HELSINGFORS, FINLAND
finheec@minedu.fi
förnamn.efternamn@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu