KKA

Evaluation of Media and Communication Studies in Higher Education in Finland

Publikation KKA 702
Namn Evaluation of Media and Communication Studies in Higher Education in Finland
Författare T. Rantanen, H. Ellä, L.-Å. Engblom, J. Heinonen, T. Laaksovirta, L. Pohjanpalo, T. Rajamäki & J. Woodman
Språk english
Publicerad 2002

Tillbaka till publikationernaKontaktuppgifter

Rådet för utvärdering av högskolorna
PB 133 (Sjötullsgatan 1), FIN-00171 HELSINGFORS, FINLAND
finheec@minedu.fi
förnamn.efternamn@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu