KKA

Auditering av högskolornas kvalitetssäkringssystem. Auditeringshandbok för åren 2005-2007

Publikation KKA 505
Namn Auditering av högskolornas kvalitetssäkringssystem. Auditeringshandbok för åren 2005-2007
Författare KKA
Språk svenska
Publicerad 2005

Tillbaka till publikationernaKontaktuppgifter

Rådet för utvärdering av högskolorna
PB 133 (Sjötullsgatan 1), FIN-00171 HELSINGFORS, FINLAND
finheec@minedu.fi
förnamn.efternamn@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu