KKA

External Review of FINHEEC Self-evaluation report

Publikation KKA 0310
Namn External Review of FINHEEC Self-evaluation report
Författare Korkeakoulujen arviointineuvosto
Språk english
Publicerad 2010

Tillbaka till publikationernaKontaktuppgifter

Rådet för utvärdering av högskolorna
PB 133 (Sjötullsgatan 1), FIN-00171 HELSINGFORS, FINLAND
finheec@minedu.fi
förnamn.efternamn@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu