KKA

NOVA ARCADA - Sammanhållning, decentralisering, gränsöverskridande. Helhetsutvärdering av Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola 2003

Publikation KKA 204
Namn NOVA ARCADA - Sammanhållning, decentralisering, gränsöverskridande. Helhetsutvärdering av Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola 2003
Författare Lars Ekholm, Marianne Stenius, Henrik Huldin, Ilse Julkunen, Jouni Parkkonen, Erika Löfström & Kimmo Metsä
Språk svenska
Publicerad 2004

Tillbaka till publikationernaKontaktuppgifter

Rådet för utvärdering av högskolorna
PB 133 (Sjötullsgatan 1), FIN-00171 HELSINGFORS, FINLAND
finheec@minedu.fi
förnamn.efternamn@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu