KKA

Auditering av högskolornas kvalitetssäkringssystem. Auditeringshandbok för åren 2008–2011

Publikation KKA 907
Namn Auditering av högskolornas kvalitetssäkringssystem. Auditeringshandbok för åren 2008–2011
Författare KKA
Språk svenska
Publicerad 2007

Tillbaka till publikationernaKontaktuppgifter

Rådet för utvärdering av högskolorna
PB 133 (Sjötullsgatan 1), FIN-00171 HELSINGFORS, FINLAND
finheec@minedu.fi
förnamn.efternamn@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu