KKA

Tidsschema

TIDSSCHEMA SOM RÅDET FÖR UTVÄRDERING AV HÖGSKOLORNA FASTSTÄLLT FÖR AUDITERINGARNA 2005–2011

 

Auditeringarna under 2008–2011 genomförs enligt bifogade tidsschema, förutsatt att Rådet för utvärdering av högskolorna förfogar över de resurser som behövs för uppgiften.

 

2005

• Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

• Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

• Jyväskylän ammattikorkeakoulu

• Mellersta Österbottens yrkeshögskola

• Kuopio universitet

• Mikkelin ammattikorkeakoulu

 

2006

• Seinäjoen ammattikorkeakoulu

• Svenska Yrkeshögskolan

• Lahden ammattikorkeakoulu

• Savonia-ammattikorkeakoulu

• Svenska handelshögskolan

• Tammerfors tekniska universitet

 

2007

• Helsingfors universitet

• Kajaanin ammattikorkeakoulu

• Tekniska högskolan

 

2008

• Helsingfors handelshögskola

• Tammerfors universitet

• Åbo universitet

• Vasa yrkeshögskola

• Jyväskylä universitet

• Villmanstrands tekniska universitet

• Satakunnan ammattikorkeakoulu

• Tampereen ammattikorkeakoulu

• Åbo handelshögskola

 

2009

• Diakonia-ammattikorkeakoulu

• Lapplands universitet

• Rovaniemen ammattikorkeakoulu

• Konstindustriella högskolan

• Uleåborgs universitet

• Teaterhögskolan

• Åbo yrkeshögskola

• Åbo Akademi

• Högskolan på Åland

 

2010

• Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

• Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

• Sibelius-Akademin

• Hämeen ammattikorkeakoulu

• Laurea-ammattikorkeakoulu

• Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

• Itä-Suomen yliopisto

• Försvarshögskolan

 

2011

• Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola

• Humanistinen ammattikorkeakoulu

• Bildkonstakademin

• Metropolia Ammattikorkeakoulu

• Oulun seudun ammattikorkeakoulu

• Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

• Vasa universitet

• PolisyrkeshögskolanKontaktuppgifter

Rådet för utvärdering av högskolorna
PB 133 (Sjötullsgatan 1), FIN-00171 HELSINGFORS, FINLAND
finheec@minedu.fi
förnamn.efternamn@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu