KKA

Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditoinnit

Korkeakoulujen arviointineuvosto on toteuttanut syksystä 2005 lähtien korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointeja. Kaikki suomalaiset korkeakoulut on tarkoitus auditoida tällä ensimmäisellä auditointikierroksella vuoden 2011 loppuun mennessä. Korkeakoulujen kanssa sovittu auditointiaikataulu käy ilmi tästä

 

Auditoinnissa arvioidaan korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän kattavuutta, toimivuutta ja vaikuttavuutta. Auditointi kohdistuu laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuuteen ja korkeakoulun perustehtävien (koulutus, tutkimus/tutkimus- ja kehitystyö,  yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö)laadunvarmistukseen.

 

Auditointi on voimassa kuusi vuotta. Tähän mennessä auditoidut korkeakoulut käyvät ilmi auditointirekisteristä.

 

Auditointikäsikirja

Korkeakoulujen arviointineuvosto on laatinut auditointikäsikirjan, jossa on esitelty auditoinnin tavoitteet, kohteet, kriteerit ja menetelmä. Lisäksi käsikirjaan sisältyy auditoinnin seuraamusten ja uusinta-auditointimallin esittely.

 

Auditointikäsikirja vuosille 2008-2011 on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi:

 

Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointi. Auditointikäsikirja vuosille 2008-2011 (pdf) (404.4 KB)

 

Auditering av högskolornas kvalitetssäkringssystem. Auditeringshandbok för åren 2008-2011 (pdf) (317 KB)

 

Audits of Quality Assurance Systems of Finnish Higher Education Institutions. Audit Manual for 2008-2011 (pdf) (301.7 KB)

 

Korkeakoulut, joiden uusinta-auditointipäätös on tehty vuosina 2005-2007, noudattavat uusinta-auditoinnissa käsikirjaa:

 KKA 607 (pdf) (267.4 KB)

Yhteystiedot

Korkeakoulujen arviointineuvosto
PL 133 (Meritullinkatu 1), 00171 HELSINKI
finheec@minedu.fi
etunimi.sukunimi@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu