KKA


Kansainvälinen neuvottelukunta

Korkeakoulujen arviointineuvosto on asettanut 14.4.2011 toimintansa tukemiseksi ja kehittämiseksi sekä kansainvälisen yhteistyön lisäämiseksi kansainvälisistä ja kansallisista asiantuntijoista koostuvan neuvoa-antavan neuvottelukunnan.


Neuvottelukunnan tehtävä on tukea ja konsultoida Korkeakoulujen arviointineuvoston toimintaa. Se avustaa arviointineuvostoa toiminnan strategisessa suuntaamisessa, erityisesti tuomalla näkökulmia korkeakoulusektorin ja arviointitoiminnan kansainvälisestä kehittymisestä.

 

Neuvottelukunta koostuu Korkeakoulujen arviointineuvoston puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja 5 ulkomaisesta jäsenestä. Arviointineuvoston puheenjohtaja toimii neuvottelukunnan puheenjohtajana. Neuvottelukunnan ulkomaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Jäsen voi tulla nimitetyksi uudelleen kerran.

 

Neuvottelukunta kokoontuu Korkeakoulujen arviointineuvoston puheenjohtajan kutsusta, pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Neuvottelukunnan kokouksiin osallistuvat sen varsinaisten jäsenten lisäksi arviointineuvoston pääsihteeri ja neuvottelukunnan sihteerinä toimiva pääsihteerin nimeämä sihteeristön edustaja.


Ryhmän kokoonpano:


Managing Director Alexander Kohler, Austrian Agency for Quality Assurance (AQA), Austria

Commissioner Dorte Kristoffersen, Tertiary Education Quality & Standards Agency (TEQSA), Australia

Analyst Diane Lalancette, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), France

Professor Giancarlo Spinelli, Politecnico di Milano, Italy
Professor Bjørn Stensaker, University of Oslo, Norway.


Yhteystiedot

Korkeakoulujen arviointineuvosto
PL 133 (Meritullinkatu 1), 00171 HELSINKI
finheec@minedu.fi
etunimi.sukunimi@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu