KKA

Kansainvälisten koulutusohjelmien arviointi 2012

Arviointiryhmä

Korkeakoulujen arviointineuvosto on kokouksessaan 13.12.2012 nimennyt kansainvälisten koulutusohjelmien kansainväliseen arviointiryhmään seuraavat jäsenet:

 

Professori Jussi Välimaa, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (puheenjohtaja)

Global Category Manager Katarzyna Fonteyn, Konecranes Oy, Suomi

Tutkimus- ja selvitystoiminnasta vastaava asiantuntija Irma Garam, CIMO/Tietopalvelut

International Relations Manager Esther van den Heuvel, Erasmus School of Law of the Erasmus University (Rotterdam), Hollanti

Vice President, Customer Insight and Analytics Ulla Kruhse-Lehtonen, Sanoma Oyj (syyskuun loppuun asti 2012)

Opiskelija Christina Linza, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Head of Programme Minna Söderqvist, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Dean of Faculty of Technology, Jan Uwe Wolff, VIA University College, Tanska.

 

Arviointi toteutettiin englanniksi vuoden 2012 aikana. Tarkempaa tietoa arvioinnin englanninkielisiltä verkkosivuilta.

 

Arviointikohteet ja rajaukset

Arvioinnin kohteena ovat kansainväliset koulutus/tutkinto-ohjelmat, joiden opetuskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, ja joihin rekrytoidaan opiskelijoita myös Suomen ulkopuolelta. Tässä arvioinnissa näistä käytetään termiä kansainvälinen koulutusohjelma.

 

Arviointi kattaa sekä ammattikorkeakoulu- että yliopistosektorin. Myös lukukausimaksukokeilussa mukana olevat koulutusohjelmat kuuluvat arvioinnin piiriin.

 

Arvioinnin ulkopuolelle rajataan

●   tohtorikoulutus ja

●   koulutusohjelmat, jotka eivät johda suomalaisen korkeakoulujärjestelmän mukaisiin tutkintoihin.

 

Aikataulu

Suunnitteluryhmän tekemä projektisuunnitelma arvioinnin toteuttamiseksi hyväksyttiin Korkeakoulujen arviointineuvoston kokouksessa 13.12.2011. 

 

Arviointiryhmä aloitti toimintansa tammikuussa 2012 ja keräsi tietoa arvioinnin tueksi kevään ja syksyn aikana 2012. Tiedonkeruumenetelminä käytettiin kyselyitä ja haastatteluita. Tulokset julkistetaan KKA:n järjestämässä seminaarissa 25.3.2013 Paasitornissa, Helsingissä sekä KKA:n verkkosivuilla.

 

Arvioinnin taustaa

Opetusministeriön julkaisemassa Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa 2009-2015 (OPM 2009:21, s. 54) todetaan vieraskielisen opetuksen laadun parantamisen olevan yksi strategian keskeisistä tavoitteista. Kansainvälisten koulutusohjelmien arviointi oli strategian mukaan tarkoitus toteuttaa KKA:n toimesta tutkintorakenneuudistuksen arvioinnin yhteydessä vuonna 2010. Tutkinnonuudistuksen arvioinnin yhteydessä kansainvälisten koulutusohjelmien  erityiskysymykset rajattiin tarkastelun ulkopuolelle.

 

Projektisuunnitelman mukaan arvioinnissa lähestytään kansainvälisiä koulutusohjelmia sekä korkeakoulujen strategian näkökulmasta että koulutusohjelmien toiminnan näkökulmasta. Study in Finland tietokannan mukaan (tilanne 29.11.2011) korkeakoulut tarjottiin suunnitelman tekohetkellä 362 englanninkielistä Bachelor- tai Master-tutkintoon johtavaa ohjelmaa.

 

Arvioinnissa kiinnitetään koulutuksen laadun lisäksi huomiota siihen, kuinka korkeakoulujen tarjoamat palvelut tukevat kansainvälisten koulutusohjelmien opiskelijoiden opintoja ja integroitumista korkeakouluyhteisöön ja yhteiskuntaan.

 

Arvioinnin tavoitteena on tukea korkeakouluja kansainvälisten koulutusohjelmien kehittämistyössä tunnistamalla hyviä käytänteitä ja kehittämiskohteita, tuottamalla toiminnan kehittämiseen suosituksia sekä ohjata korkeakouluja koulutuksen laadun jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen.

 

Suunnitteluryhmä

Kehityspäällikkö Jan-Erik Krusberg, Arcada (pj)

Kansainvälisten asiain päällikkö Anita Bisi, Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu

Vastaava asiantuntija Irma Garam, CIMO, Tietopalvelut

Opiskelija Jarmo Kallunki, HY, koulutussosiologia ja -politiikka

Kansainvälisten asiain päällikkö Marja Räikkönen, HAMK.

 

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Touko Apajalahti

+358 2953 30362

touko.apajalahti (at) minedu.fiYhteystiedot

Korkeakoulujen arviointineuvosto
PL 133 (Meritullinkatu 1), 00171 HELSINKI
finheec@minedu.fi
etunimi.sukunimi@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu