KKA

Toimintaperiaatteet

Korkeakoulujen arviointineuvoston perustehtävänä on asetuksen mukaan
avustaa korkeakouluja sekä opetus- ja kulttuuriministeriötä korkeakoulujen arviointia koskevissa asioissa. Arviointineuvoston tavoitteena on kehittää suomalaisia korkeakouluja ja niiden kansainvälistä kilpailukykyä arviointien, laatutyön tukemisen, vertailutiedon tarjoamisen, kehittämissuositusten ja hyvien käytänteiden levittämisen avulla. Opetusministeriölle ja muille sidosryhmille tuotetaan ajantasaista arviointitietoa päätöksenteon ja kehittämistyön tueksi.

Korkeakoulujen arviointineuvosto on:

 

Riippumaton toimija

Korkeakoulujen arviointineuvoston päätöksenteko ja arviointien sisältö on
riippumatonta. Läheisestä sidosryhmäyhteistyöstä ja opetus- kulttuuriministeriön rahoituksesta huolimatta päätökset arvioinneista tehdään itsenäisesti, ennalta asetettujen arviointikriteereiden mukaisesti. KKA on näin kansallisesti ja kansainvälisesti uskottava arviointiorganisaatio.

 

Kehittävä arvioija

Korkeakoulujen arviointineuvosto toteuttaa kehittävän arvioinnin periaatetta.
Kaikkien arviointien tarkoituksena on ennen kaikkea avustaa korkeakouluja
oman toimintansa kehittämisessä. Arviointimenetelmät ja arviointiprosessin
kaikki vaiheet pyritään toteuttamaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. KKA on läheisessä vuorovaikutuksessa korkeakoulujen kanssa ja toimii avoimesti.

 

Kansainvälinen sillanrakentaja

Korkeakoulujen arviointineuvosto on aktiivisesti mukana alan kansainvälisessä
ja erityisesti eurooppalaisessa yhteistyössä. KKA kehittää ja ylläpitää yhteyksiään
eri maiden arviointiorganisaatioihin ja verkostoihin. KKA toimii erityisesti
arviointitoiminnan osalta sillanrakentajana Euroopan korkeakoulualueen
ja Suomen korkeakoulukentän välillä.

 

Proaktiivinen vaikuttaja

Korkeakoulujen arviointineuvosto pyrkii toiminnassaan kansallisten ja kansainvälisten muutostarpeiden ennakointiin. KKA haluaa antaa vahvan suomalaisen panoksen eurooppalaisen koulutusalueen rakentamiseen ja toimia edelläkävijänä arvioinnin kehittämisessä yhteistyössä suomalaisen korkeakoulukentän toimijoiden kanssa.


KKA logo lyhyt


Yhteystiedot

Korkeakoulujen arviointineuvosto
PL 133 (Meritullinkatu 1), 00171 HELSINKI
finheec@minedu.fi
etunimi.sukunimi@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu