KKA

Julkaisut 2005

05:2005

Auditering av högskolornas kvalitetssäkringssystem. Auditeringshandbok för åren 2005-2007

04:2005

Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointi. Auditointikäsikirja vuosille 2005–2007

03:2005

Laatua, innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta. Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt 2005–2006

02:2005

Korkeakoulutuksen ulkoisen laadunvarmistuksen järjestelmät Ranskassa

01:2005

Benchmarking tutkintorakennetyön työkaluna


:
:
:
:
 


Yhteystiedot

Korkeakoulujen arviointineuvosto
PL 133 (Meritullinkatu 1), 00171 HELSINKI
finheec@minedu.fi
etunimi.sukunimi@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu